La Grimpada

Ecosistemes cooperatius
3 mesos | 144 h

Dirigit a Organitzacions

Incubadora
Presencial

La Grimpada és un un programa formatiu de Resilience Earth en el marc de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines que t’acompanya a afrontar els reptes del teu projecte. Aprofundeix en els quatre àmbits necessaris per crear i consolidar projectes d’Economia Social i Solidària: territorial, col·lectiu, personal i estructural.

Compta amb l’expertesa de persones mentores i empreses del sector juntament amb altres persones que volen fer el seu projecte una realitat.

Objectius del curs

  • Foment del desenvolupament local i l’arrelament territorial de les organitzacions i empreses participants.
  • Oferir eines i metodologies per augmentar el seu impacte social, ecològic i econòmic.
  • Aprofundir en una mirada ecosistèmica i enfortint les relacions de col·laboració i intercooperació entre les participants i la resta d’agents dels nostres territoris.

Criteris de selecció

Se seleccionaran un màxim de 25 iniciatives. Projectes que hagin superat la fase d’ideació, que vulguin consolidar-se o repensar el seu projecte. Es fa una entrevista de selecció per avaluar el projecte.
Es donarà prioritat a:

  1. Projectes que hagin superat la fase ideació.
  2. Projectes col·lectius o d’intercooperació.
  3. Participació a tots els mòduls.
  4. Ordre d’inscripció.

Mòduls

Tots els mòduls s’impartiran divendres i dissabtes, de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:30h

1. TERRITORI

3 i 4 de febrer de 2023 al Centre Cívic de Porqueres
En l’àmbit territorial, explorarem com els nostres projectes poden donar resposta als reptes que hi ha a la nostra comunitat i territori. Des d’una mirada regenerativa i transformadora, les iniciatives que impulsem han de basar-se en un reconeixement del context i la realitat de la qual formem part, per tal d’identificar com ens hi podem relacionar i com hi podem intervenir per assolir un impacte amb el major valor possible.

En aquest mòdul introduirem marcs sistèmics per analitzar el nostre entorn en aquests temps d’incertesa i complexitat, així com aprofundirem en els criteris, principis i valors que es desenvolupen des de l’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme. Així mateix, es començarà en explorar en els ecosistemes cooperatius i el mercat ecosocial que està creixent en l’última dècada amb una intenció clara: un impacte positiu tant social, ambiental com econòmic des d’una governança cooperativa.

A càrrec de Resilience Earth i Pam a Pam

 

2. COL·LECTIU

3 i 4 de març de 2023 al Núria Social d’Olot

Un cop hem reflexionat sobre la realitat dels nostres territoris i comunitats, i hem pogut identificar aquells reptes als quals volem donar resposta, arriba el moment d’entrar en l’àmbit d’influència: què podem aportar des de la nostra mirada, experiències i capacitats? De quina manera podem orientar la nostra activitat perquè incideixi de manera efectiva? Durant aquest mòdul ens enfocarem en la cocreació d’estratègies per tal d’assolir aquells reptes que ens proposem. I per fer-ho, aprofundirem en marcs sistèmics i regeneratius per adaptar les nostres planificacions al context canviant i volàtil en el qual ens trobem. Així com abordarem com plantejar estratègies de comunicació que siguin coherents amb aquesta mirada transformadora i allunyada del màrqueting voraç.

Per últim, treballarem sobre el model organitzatiu que haurà de sostenir els nostres plantejament estratègics. Parlarem de com la governança descentralitzada, els rols col·legiats i la intel·ligència col·lectiva poden esdevenir eines útils per evitar la sobrecàrrega i l’excés de rigidesa de les nostres organitzacions.

A càrrec de Resilience Earth, La Divina i Efecte Mosquit.

 

3. PERSONAL

31 de març i 1 d’abril de 2023 a CER l’Escala
Arribats a aquest punt de la Grimpada, és moment de fixar la nostre atenció cap a l’interior del nostre projecte. Posant en valor la necessitat d’orientar la nostra activitat no només cap a la transformació de l’entorn sinó també cap a la cura i el desenvolupament personal. Serà un espai per treballar sobre la salut i la cura dins de la nostra empresa, organització o projecte. Atenent les necessitats personals i de conciliació que puguin haver-hi entre nosaltres.

Ho farem preguntant-nos sobre com la cura, la salut laboral i el desenvolupament personal poden formar part de la nostra activitat, esdevenint un dels elements claus per a la sostenibilitat dels nostres projectes.

A càrrec de Fil a l’Agulla, La Juganera i La Qperativa.

 

4. ESTRUCTURAL

28 i 29 d’abril a La Qp de Ripoll
Sense perdre el focus en les entranyes de la nostra organització, en el darrer mòdul ens fixarem en l’àmbit estructural, en el nostre esquelet. Si bé en l’àmbit anterior parlàvem de qüestions més subtils, en el darrer mòdul abordarem la dimensió interna atenent aspectes relacionats amb la legalitat, la fiscalitat, les formes jurídiques, la planificació econòmica i financera i l’avalaució del nostre projecte.

Tots aquests aspectes formals permetran vertebrar i donar solidesa a la nostra organització, així com enfortiran  les nostres capacitats d’incidència i planificació.

A càrrec de Resilience Earth, Ilabso, Fundació Gentis i Divertus.

Formadores

Efecte Mosquit

Cooperativa de treball associat que ofereix serveis personalitzats a través de metodologies innovadores per treballar de manera emocional, reflexiva i compartida la cohesió social i els valors per a la transformació social.

Fil a l'Agulla

A Fil a l'Agulla generen i acompanyen processos de presa de consciència que contribueixen a la transformació personal i col·lectiva. Atenen i incideixen en diversos àmbits com ara el món educatiu, les organitzacions, les comunitats i l'atenció terapèutica.

Ilabso

Cooperativa de treball dedicada a la recerca social aplicada per a organitzacions i entitats públiques. Confecció, tractament i anàlisi de dades; Disseny i avaluació de projectes socials i polítiques públiques; Divulgació i transferència de coneixements.

La Juganera

Cooperativa de treball sense afany de lucre
especialitzada en jocs de taula. Promocionen la cultura del joc com a lleure sa i com a eina d'educació innovadora, venen jocs de taula i ofereixen formacions a mestres, professorat, educadors socials o pedagogs.

La Qp de Ripoll

La QP és un centre cooperatiu on conviuen i interactuen molts projectes locals. A més a més, fan assessoria i acompanyament a projectes en gestions administratives, jurídiques i formatives.

Resilience Earth

Resilience Earth és una cooperativa que assessora i acompanya organitzacions, administracions públiques i persones en la gestió del canvi a través de processos participatius. Aposta per la resiliència comunitària, el disseny regeneratiu i l’economia social i solidària com a eines fonamentals per a la transformació social, ecològica i econòmica.

www.resilience.earth

Taga Fest

La TagaFest és un festival de Sant Joan de les Abadesses per a projectes cooperatius, col·lectius i autogestionats. Un espai de trobada anual on crear arrelament amb el territori i la comunitat, la creació de xarxes i la divulgació de valors. Organitzat per Taga Coop.

Organitzadores

Laura Comas

Agitadora d'ecosistemes cooperatius.
Especialitzacions: disseny i acompanyament a projectes d'ESS i Cooperativisme, facilitació estratègica i governança, dinamització de pols i xarxes en les ruralitats.

Sòcia de la cooperativa Resilience.Earth, impulsora de la XES Garrotxa, Consellera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Dani Vidal

Facilitador i dinamitzador.
Especialitzacions: gestió de conflictes i estratègia organitzacional, processos participacius de Polítiques Públiques i Economia Social i Solidària.

Soci de Resilience Earth, dinamitzador territorial de Pam a Pam Girona i impulsor de la XES Emprodà.

Inscripció