A Fil a l’Agulla generen i acompanyen processos de presa de consciència que contribueixen a la transformació personal i col·lectiva. Atenen i incideixen en diversos àmbits com ara el món educatiu, les organitzacions, les comunitats i l’atenció terapèutica.