La QP és un centre cooperatiu on conviuen i interactuen molts projectes locals. A més a més, fan assessoria i acompanyament a projectes en gestions administratives, jurídiques i formatives.