Desenvolupament basat en la natura. Biomimesi, educació, assessorament en regeneració, tecnologia per a l’emmagatzematge d’energia, biologia evolutiva aplicada a les organitzacions humanes.