La TagaFest és un festival de Sant Joan de les Abadesses per a projectes cooperatius, col·lectius i autogestionats. Un espai de trobada anual on crear arrelament amb el territori i la comunitat, la creació de xarxes i la divulgació de valors. Organitzat per Taga Coop.