Seminari: Intel·ligència Natural aplicada a la Innovació Social

Seminari: Intel·ligència Natural aplicada a la Innovació Social

FORMACIÓ IMPARTIDA PER LEEN GORISSEN. La Natura ha sobreviscut als pitjors escenaris dels temps i alhora, ha prosperat en els millors escenaris durant 3.800 milions d’anys. La Natura sap què funciona, què perdura i què contribueix al futur de la vida a la Terra....